Dědické řízení

Dědické řízení je jedna z nejtěžších zkoušek v našem životě. Připravil jsem pro Vás článek, který Vám dá alespoň základní představu o tom jak takové dědické řízení probíhá.

Jak zjistit který notář, který notář vyřizuje dědictví?

Po úmrtí blízké osoby matrika informuje soud, který následně vybere notáře, který bude následnou pozůstalost vyřizovat, většinou to bývá zhruba měsíc po úmrtí, dále informuje správu sociálního zabezpečení aby pozastavila platby jako je důchod a platby za sociální a zdravotní pojištění.

Ovšem koho matrika neinformuje jsou banky, operátoři mobilních služeb atd., v tomto případě musíte jednat Vy, protože trvalé příkazy budou stále odcházet, úmrtím zůstavitelem se automaticky nepozastaví.

Notář písemně kontaktuje vypravitele pohřbu (velmi často se jedná o osobu která je uvedena na faktuře za pohřeb) a pozve jej k jednání. Vypravitel pohřbu je povinen se dostavit k jednání i kdyby zůstavitel nezanechal žádný majetek.

 

Co si připravit na první schůzku s notářem?

  1. Rodný list, oddací list případně rozsudek o rozvodu.
  2. Závěť, listinu o odvolání závěti, listiny o vydědění.
  3. Doklady o majetku zůstavitele a jeho dluzích (vkladní knížky, výpisy z účtů, vlastnické listiny k nemovitostem včetně příslušných výpisů z katastru nemovitostí, smlouvy, doklady o nákladech pohřbu a doklady o půjčkách atd.)
  4. Kontakty na dědice, ideálně jména a příjmení, adresy potomků zůstavitele, telefonická spojení.
  5. K družstevnímu bytu vezměte s sebou nájemní smlouvu.
  6. Velký technický průkaz/y od vozidla, které zemřelý vlastnil.
  7. Faktury a doklady o výlohách za pohřeb.

 

Jak ocenit majetek po zemřelém?

1. Pro ocenění nemovitostí je potřeba předložit tržní odhad nemovitosti realitní kanceláře, který pro Vás dokážeme zpracovat nebo znalecký posudek.

2. U aut staršího 5 let postačí dohoda dědiců na ceně.

3. Movitý majetek lze také řešit dohodou dědiců.

4. Pokud zemřelý podnikal, je potřeba necenit hodnotu firmy.

 

Konečné jednání.

Po kompletaci všech podkladu jsou dědicové zváni k jednání, na kterém je notář informuje o tom, jaký majetek, ale i dluhy na ně přechází. Také je seznámí s možností odmítnout dědictví. Odmítnutí či přijmutí dědictví již nejde pak vzít zpět! Následně notář vyzve všechny zúčastněné, aby podepsali dohodu o vypořádání dědictví a dluhů. V situaci, kdy se však dědicové neshodnou, bude vydáno usnesení o rozdělení dle posloupnosti dědických tříd. Obvykle se toto jednání koná po třech až čtyřech měsících, toto předvolání dostanete alespoň 10 dní dopředu.

Jak dlouho trvá dědické řízení?

Délka celého dědického řízení je různá a ma na ni vliv spousty vnějších faktoru.

Mohu si vzít volno dědickému řízení?

Účast není v Nařízení vlády jako překážka v práci s náhradou mzdy, musíte tedy zaměstnavatele požádat o volno bez náhrady mzdy.

Potřebujete pomoct ocenit nemovitý majetek? Máme pro Vás přehledný ceník.
 

Datum: 26.1.2023
Autor: Robert Aleš