Pokud má nájemník platnou nájemní smlouvu✍️, tak nepotřebuje svolení majitele nemovitosti, aby si zřídil trvalé bydliště 🏡. Jsou ale tyto pochybnosti na místě? Pro nájemníka může být trvalé bydliště z několika důvodů důležité, například:

1. Přihlášení k praktickému lékaři v daném místě.🩺

2. Úřady a pro volební právo v daném místě.📩

3. Přihlášení dětí do školy či školky.🎓

Proč mají majitelé obavy?😣

Z důvodu možných exekuci vedených na nájemce. Takové hrozbě se bohužel nelze vyhnout a exekutor je vázán na místo, kde se dlužník skutečně zdržuje, tedy ve Vaší nemovitosti, avšak exekutor nemůže zabavit nemovitou věc pronajímatele. Nicméně movité věci zabavit může.

A jak se tedy bránit? 🤓

• Ideálně mít ke každému vybavení doklad, díky kterému prokážete, že daný majetek Vám patří.

• Detailní předávací protokol, který bude přílohou nájemní smlouvy, kde bude vypsán a vyfocen veškerý movitý majetek.

• Pronajímat nemovitosti bez veškerého vybavení.

• Ohlídat si po skončení nájmu, zda si nájemce změnil trvalý pobyt.

 

Nájemce si opravdu vybírejte pečlivě a nezapomeňte si prověřit jeho minulost.

 

Nezapomeňte nám dát lajk a sledovat nás, aby Vám neunikly další užitečné rady a tipy. 😊